Hoc Marketing Online Miễn Phí tại Hà Nội, TP HCM

28 thg 11, 2014 by Nguyễn Thị Thắm

Tất cả về Email marketing

Email ( electronic mail ) là một phương tiện thông tin rất nhanh. Một mẫu thông tin (thư từ) có thể được gửi đi ở dạng mã hoá hay dạng thông thường và được chuyển qua các mạng máy tính đặc biệt là mạng Internet. Nó có thể chuyển mẫu thông tin từ một máy nguồn tới một hay rất nhiều máy nhận trong cùng lúc - Theo định nghĩa của wikipedia
 

Vai trò Email marketing đối với kinh doanh online

Email mang lại nhiều đặc điểm nổi trội so với những hình thức liên lạc truyền thống , bởi vậy ngày càng được sử dụng phổ biến và trở thành một trong những hình thức thông tin chính trong mọi hoạt động. 


Trong hoạt động Marketing ngày này , email cũng được sử dụng triệt để , họ gọi nó là Email Marketing.

Dưới đây tổng hợp tất cả các kiến thức về Email marketing ( Tài liệu luôn được cập nhật ... )

I. Các khái niệm cơ bản

1. Email marketing là gì ?Tại sao phải sử dụng Email marketing?
3. Sự khách nhau giữa Email Marketing và Email Spam

II. Các bước thực thiện chiến dịch Email Marketing

1. Lập kế hoạch email marketing

  •      Xây dựng danh sách email marketing
  •      Thiết kế email
  •     Gửi và theo dõi các kết quả
  •     10 lời khuyên cho người làm Email Marketing 

2. Tối ưu chiến dịch Email 

  • Tên người gửi và tiêu đề email
  • Cá nhân hóa nội dung Email

3. Cuộc chiến Inbox 

4. Xu hướng phát triển

Xem thêm :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét