Hoc Marketing Online Miễn Phí tại Hà Nội, TP HCM

13 thg 10, 2011 by Quang Huy Trần

Học marketing (P4) - Ba bước lập kế hoạch kinh doanh (P2)


hoc marketing, học marketing
Nội dung bản kế hoạch kinh doanh
Trang bìa bao gồm: Tên của doanh nghiệp, tên của người sáng lập cùng địa chỉ và số điện thoại, tên người soạn thảo kế hoạch kinh doanh.
Bản tuyên bố về mục tiêu của doanh nghiệp (hình thức doanh nghiệp, dự kiến vốn cần thiết và dùng làm việc gì, sinh lợi nhuận bằng cách nào, dự kiến trả vốn đầu tư trong bao lâu ...)

Mục lục
Chương một: Kinh Doanh
Mô tả nghành nghề kinh doanh
Sản phẩm / dịch vụ
Thị trường
Địa bàn kinh doanh
Tình hình cạnh tranh
Cơ hội và rủi ro
Quản lý
Nhân sự
Dự kiến vốn vay
Bản tóm lượt

Chương hai: Số liệu tài chính
Nguồn vốn
Danh mục tài sản
Bản cân đối tài chính
Bản phân tích điểm hoà vốn
Bản dự kiến hiệu quả kinh doanh (bản tính lãi lỗ)
Bản tóm tắt dự kiến hiệu quả kinh doanh 3 năm đầu
Bản chi tiết dự kiến hiệu quả từng tháng của năm đầu tiên
Bản chi tiết dự kiến hiệu quả từng quý của năm thứ hai và năm thứ ba.
Bản diễn giải
Bản kế hoạch tiền mặt
Chi tiết từng tháng của năm đầu tiên
Chi tiết từng quý của năm thứ hai và năm thứ ba
Bản diễn giải
Bản phân tích sai lệch cho phép
Báo cáo tài chính trong quá khứ (đối với doanh nghiệp đã hoạt động)
Bản cân đối tài chính của ba năm trước
Bản kê khai thu nhập doanh nghiệp ba năm trước
Các bản kê khai thuế.

Chương ba: Chứng từ
Lý lịch cá nhân, kê khai thu nhập cá nhân, báo cáo nợ, bản mô tả công việc, hợp đồng thuê văn phòng, kho, hợp đồng kinh doanh, các chứng từ có liên quan khác.
Theo Marketingchienluoc

0 nhận xét:

Đăng nhận xét