Hoc Marketing Online Miễn Phí tại Hà Nội, TP HCM

30 thg 9, 2011 by Quang Huy Trần

Phương thức Marketing của SEOMozMarketing online, học maketing online, hoc internet marketing

Chắc hẳn các SEOer Việt Nam không còn lạ với các chương trình của SEOmoz .Adela Promotion xin giới thiệu bản thuyết trình của Jamie Steven nguyên VP Marketing của SEOmoz  trong quá trình Marketing Online
Hội thảo hàng tháng SEOmoz SEO Webinars là một cách tuyệt vời để kết nối trực tiếp với các thành viên PRO của họ. Mỗi tháng một vài lần,SEOmoz tổ chức hội thảo về một chủ đề cụ thể hoặc tiếp thị trực tuyến. Thông thường các hội thảo được diễn ra một giờ ba mươi phút .
Đó không phải là khoảng thời gian nhiều nhưng thành viên PRO của họ có thể trao đổi và thảo luận tại phần Q & A cũng các thành viên khác.Thành viên PRO tại SEOmoz bạn được tiếp cận với không chỉ các hội thảo hiện tại và sắp tới, mà bạn cũng có thể xem những hội thảo trước đây!Hội thảo "How SEOmoz Does Marketing" diễn ra vào ngày 31 tháng 5 năm 2011


Trong bản PowerPoint SEOmoz đã đưa ra một số kênh Marketing và các phương thức cũng như các bước tiếp cận và sử dụng nó hiệu quả trong công việc Marketing, seo web của các bạn.
Internet marketing, marketing online, hoc internet marketing

Một số phương thức mà SEOmoz đang áp dụng cho chiến dịch Marketing của mình :


Our Process : Quy trình

  - Created a landscape : Tạo cảnh quan cho chiến dịch Marketing của bạn
  - Quarterly brainstorms
  - Capture all the ideas & prioritize them : Nắm bắt tất cả các ý tưởng và sắp xếp chùng theo thứ tự ưu tiên
  - A manageable project process : Quy trình quản lý dự án
  - Be ok with what you’re not doing
  - Celebrate progress! : Sự tiến bộ bước đầu


Our Website & Funnel : Website và các kênh


 - The homepage : Trang chủ - Hãy chắc chắn rằng bạn đã có định hướng rõ ràng và các vấn để về ràng buộc phù hợp : Ban cố vấn,Sự tin tưởng,Sản phẩm,Kiểm tra và tinh chỉnh trong những sự việc xấu xảy ra như : đền bù thiệt hại,bồi thường,đền tiền.
 - Features page : Chức năng các trang
 - Pricing & plans : Bảng giá và kế hoạch
 - Welcome page : Trang chào mừng - Đừng quên tối ưu hóa các trang chuyển tiếp của bạn.Bằng cách đó chúng có thể thu hút khách hàng
 - DA Page : DashBoard Page

Testing & Conversion Rate Optimization : Kiểm tra và tối ưu hóa tỉ lệ chuyển đổi  -  A/B testingSEO : Search Engnie Optimization - Tối ưu hóa bộ máy tìm kiếm   - Keyword Research : Nghiên cứu từ khóa
   - Optimize Content    : Tối ưu hóa nội dung
   - Technical SEO         : Kĩ thuật SEO
   - Daily Analytics          : Phân tích hàng ngày
   - Understand Conversion Funnels : Am hiểu về chuyển đổi giữa các kênh
   - KPI – Key Performance Indicators 
   - Weekly SEO Reporting : Báo cáo SEO hàng tuần
   - Creating Lot’s of Content : Tạo ra nhiều nội dung
   - Blogging  : Sử dụng Blog
   - Big Content Projects : Dự án lớn có nhiều nội dung hay và chất lượng
   - Comments Create “long-tail” Content : Tạo các từ khóa dài trong bình luận
   - …so does our Q&A
   - Whiteboard Friday : Bảng thứ 6
   - Whiteboard Friday Process : Quá trình thực hiện bảng thứ 6
   - Lots of Other Videos  : Rất nhiều videos khác
   - Video stats : Số liệu thống kê qua Video
  -  Webinars    : Hội thảo


Học marketing online, internet marketingPerformance Marketing : Hiệu suất Marketing


  - PPC Landing Pages : Tỷ lệ lượt kick tại trang đíchAffiliate Marketing : Liên kết trong Marketing

Retargeting : Xác đinh mục tiêu


Site Sponsorships : Tài trợ


Free Trial & Promotions : Dùng thử miễn phí và khuyến mại

Always Test New Things : Luôn luôn thử nghiệm điều mới  - Twitter Advertising  : Quảng cáo tại Twitter
  - Ads : Quảng cáo            
Community  : Cộng đồng


  - Blog Moderation : Kiểm duyệt tại Blog
  - PRO Q&A Forum : Diễn đàn hỏi đáp,chia sẻ
  - YOUmoz User Generated Blog : Blog dành cho người dùng tại SEOmoz
  - YOUmoz – Get Promoted!  : Tạo quảng cáo cho người sử dụng
  - Twitter : Kết nối Twitter
  - Twitter - CoTweet


Events!


  - Start Your Search with a Game Plan : Bắt đầu với các tìm kiếm của bạn thông qua kế hoạch
  - Develop Your Event Wish List               : Xây dựng danh sách các sự kiện như mong muốn
  - You've selected the shows. Now what? : Các chương trình đã chọn
  - Meetups

Mozcation


  - Mozcon


Email Marketing


 - The Email Tool for the Job : Các công cụ cho việc sử dụng Email
 - The Moz Monthly
 - The Moz Top Ten
 - … and other mailers (as needed)  : Các bưu phẩm khác (khi cần thiết)


Brand Marketing : Tiếp thị thương hiệu


 - Brand & Voice Guide 
 - Brand Mascot: Roger MozBot!
 - Roger Loves to Be Loved
 - Manage to Consistency : 
Tính nhất quán trong thương hiệu
 - Swag, Tchotchkes, Giveaways… Whatever They’re Called, They’re Fun!
 - Print Marketing in a Digital World : 
Tiếp thị in ấn trong thế giới kĩ thuật số

Analytics


 - Google Analytics
 - Google Analytics Setup
 - KISSmetrics
 - KPI tracking using Google Doc
 - Geckoboard


Other Activities : Các hoạt động khác

 - Partnerships       : Quan hệ với các đối tác
 - Public Relations : Quan hệ công chúng
 
SEO.Adela (Dịch từ How SEOmoz Does Marketing)
Nguồn adela.vn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét